Čínský kalendář

Čínský kalendář je jedním z nejstarších datovacích systémů. Čínský kalendář je dosud používán v obou čínských státech, Koreji a Vietnamu. V současné době je v těchto zemích používán společně s Gregoriánským kalendářem, který je nazýván západním, nebo jangovým kalendářem. Tradiční čínský kalendář je nazýván zemědělský kalendář, nebo také jinový kalendář.

Podle staré legendy vytvořil čínský kalendář Žlutý císař Huang Di, který vládl Číně v letech 2698 - 2599 před počátkem křesťanského letopočtu. Podle jedné verze započal čínský kalendář rokem 2637, podle druhého o jeden cyklus dříve, tedy v roce 2697, kdy byl Žlutý císař ještě dítě.

Zatímco západní kalendář je odvozen od pohybu Slunce, čínský kalendář je kalendářem lunárním. Rok čínského kalendáře se skládá z 12 měsíců o 29, nebo 30 dnech a má tedy 354 - 355 dnů. Pro vyrovnání kalendáře se solárním rokem jsou vkládány doplňkové měsíce, což bylo v Číně velmi populární, protože v takovém roce byla číňanům vyplácena mzda za třináct odpracovaných měsíců. Doplňkový měsíc se vkládá za některý z pravidelných měsíců a označuje stejným číslem. Takový rok má 384 - 385 dnů.

Každý rok převládá vliv jednoho z dvanácti zvířat - myš, buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, opice, slepice, pes, prase. Jednotlivá zvířata se periodicky střídají ve svém vlivu. Tato dvanáctiletá perioda je kombinována s peridou vlivu jednotlivých prvků - dřevo, oheň, země, kov a voda. Výsledkem je šedesátiletý cyklus čínského kalendáře.

Čínský kalendář - svátky

Qingming - svátek předků, svátek čistoty a jasu.

Yin.cz © 2007 Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů