Blog na téma Čína

Historie Číny

Známé dějiny Číny jsou dlouhé několik tisíciletí. Jeden z názvů Číny zní: "Země s civilizací trvající pět tisíc let." Aby bylo možno se v tak dlouhém období orientovat, věnuji se každému z historických úseků vývoje Číny zvlášť. Dodnes nebylo vypracováno všeobecně přijímané rozdělení čínských dějin, proto se budu držet tradičního rozdělení podle vládnoucích císařských dynastií.

Historie Číny - jednotlivá období

Nejstarší období čínských dějin - počátky čínské civilizace.
Tři Vznešení a pět Císařů - legendární první vládci Číny.
Sia - doba dynastie Sia.
Šang - dynastie Šang.
Čou - dynastie Čou.
Jaro a podzim - doba Jara a podzimu.
Válčící státy - doba sedmi Válčících států.
Čchin - sjednocení Číny v době Čchin.
Chan - nejdéle vládnoucí dynastie čínské historie dělící se na období Západní Chan a Východní Chan.
Tři říše a Západní Ťin - Doba bojů mezi třemi státy, které vznikly po zániku chanské říše a krátké období míru po sjednocení dynastií Západní Ťin.
Východní Ťin na jihu.
Jižní a severní dynastie - Období roztříštěnosti Číny.
Dynastie Suej znovusjednocuje zemi.
Tchang - za této mocné dynastie se Čína stává velmocí své doby.
Pět dynastií a deset království - doba rozdrobenosti, kdy se na severu Číny vystřídalo pět dynastií a na jihu existovalo deset samostatných států.
Dynastie Sung sjednocuje Čínu a ovládá většinu území, na severu existují státy ovládané stepními kočovníky Liao, Si Sia a Ťin.
Mongolská dynastie Jüan ovládá na sto let Čínu.
Ming - tři století stabilní vlády.
Mandžuská dynastie Čching.

Významné události čínské historie

Klášter Šaolin - historie kláštera Šaolin.
Nejstarší čínská observatoř - nejstarší observatoř na území Číny ve městě Linfen.
Záplavy na Žluté řece - katastrofální záplavy na Žluté řece v letech 1887, 1931, 1938.
Zemětřesení v Kan-su 1920 - zemětřesení v provincii Kan-su 16.12.1920.
Zemětřesení v Šen-si 1556 - zemětřesení v provincii Šen-si 23.1.1556.
Zemětřesení v Tchang-šan 1976 - zemětřesení v Tang šanu 1976 fotografie.
Zemětřesení S'-čchuan 2008 - zemětřesení v provincii S'-čchuan v roce 2008.
Hlavní město Číny jak šel dávný krok událostí čínské historie.

Historie kočovných kmenů ze stepi

Kočovníci - kočovné kmeny ze stepí na sever od Číny.
Hunové - Kočovné národy Siung-nu.
Dějiny starověké Číny do doby Chan.
Strategie na hranicích v počátečním období dynastie Ming, po smrti císaře Jung-le se dynastie ocitla v ohrožení.

Významné osobnosti čínské historie

Císř Jü - zakladatel dynastie Sia a zachránce Číny před záplavami.
Šen-nung - jeden ze tří Vznešených.
Konfucius pocházel z více než skromných poměrů.
Čchien-Lung (1711-1799) sám sebe prezentoval jako vzorného čínského panovníka.

Vynálezy čínské historie

Čínské vynálezy - vynálezy čínské historie.
Knihtisk - vynález knihtisku a jeho zdokonalení.
Kompas - využití magnetické střelky pro námořní navigaci.
Střelný prach - ohňostroje, pohon raket, náplň granátů a posléze použití střelných zbraní.

Yin.cz © 2007 Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů