Čchien-Lung (1711-1799) byl pátý císař mandžuské Dynastie Čching a čtvrtý císař této dynastie, který vládl nad Čínou. Byl čtvrtým synem svého předchůdce císaře Jung-čenga.

Čchien-Lung (1711-1799)

Čchien-Lung (1711-1799)

Čchien-lung sám sebe prezentoval jako vzorného čínského panovníka, dopoledne se zabýval státními záležitostmi, odpoledne se pak věnoval malování a psaní básní. Přestože neměl zvláštní nadání, byl plodným básníkem, připisuje se mu více než 40 000 básní. Poslední léta jeho vlády byla nepříznivě poznamenána rostoucí mocí jeho oblíbence Chen Šen. Jeho vláda skončila abdikací ve prospěch jeho syna Ťia-čchinga.

Na počátku Čchien-lungovy vlády pokračovala doba prosperity Čchingské říše. V důsledku jeho konzervatismu a sinocentrismu však započala ke konci jeho vlády doba úpadku.Další články:

Zelený čaj podstupuje minimální oxidaci.

Baňkování je léčba baňkami a je známo více než 3000 let.

Kantonské nudle uvaříme ve slané vodě.

Dynastie Čching které se podařilo ovládnout celé území Číny.

Maso po sečuánsku podáváme s rýží.

Eunuši sloužili císaři, jeho manželce, konkubínám i úředníkům.

Hunové, kmeny Siung-nu, se objevují v době Válčících států

Kantonská kachna plněná masem.

Čínská zdravotní cvičení čchi-kung směřuje k dosažení harmonizace jin a jangu.

Nebeská tkadlena a Pasáček buvolů


Yin.cz © 2007 Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů