Blog na téma Čína

Doba Jara a podzimu

Období mezi lety 771-481 př.n.l. se nazývá podle Konfuciovy knihy doba Jara a podzimu. Z četných drobných územních celků (okolo 170) vzniklo jedenáct království. V době Jara a podzimu se v Číně rozvíjí dvorský život v horních vrstvách společnosti. V 6. století př.n.l. nahrazuje nový právní systém dřívější zvykové právo. Zákoník dynastie Čou (Čou-li) upevňuje hierarchii sociálního rozdělení čínské společnosti. Na vrcholu tohoto systému stojí císař jako Syn nebes a držitel nebeského mandátu. Správu státu zajišťuje společenská třída císařských úředníků, úřady jsou otevřeny každému, kdo úspěšně vykoná předepsané zkoušky. Dalšími společenskými vrstvami jsou rolníci, řemeslníci a obchodníci. V době Jara a podzimu však bylo postavení císaře vůči králům jednotlivých států pouze formální. Kvetoucí obchod vedl k bohatství obchodnického stavu, který však nebyl v čínské společnosti příliš oceňován. V době Jara a podzimu došlo k velkému rozvoji čínské kultury a filozofie (Konfucius, Lao-c´).

<< doba dynastie Čou | Válčící státy >>

Yin.cz © 2007 Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů