Blog na téma Čína

Západní Chan

Z vůdců protičchinských povstání získali podstatnou moc Siang Jü, potomek čchuského generála Siang Jena a Liou Pang, místní hodnostář v Pchej. V roce 207 př.n.l. se v bitvě u Tü-lu (dnes Sing-tchaj, provincie Che-pej) střetla čchinská vojska vedená Čang Chanem s armádou čchuských povstalců v čele se Siang Jüem. Siang Jüovi se podařilo zvítězit nad mnohem početnějším protivníkem a způsobit čchinské armádě citelné ztráty, z nichž se již nevzpamatovala. Po vítězství nad čchinskou armádou Druhého císaře Er Š' Chuang-ti založil Siang Jü stát Západní Čchu. Liou Pang založil na jím ovládaném území stát Chan a zrušil platnost nejtvrdších čchinských zákonů. Vítězstvím Liou Panga v bitvě u Kaj-sia a smrtí Siang Jüa skončila několikaletá válka mezi státy Západní Čchu a Chan o vládu v Číně. 28. února roku 202 př.n.l. se stal Liou Pang pod jménem Kao-cu "Vznešený zakladatel" prvním císařem dynastie Chan. Založil nové hlavní město Čchang-an (dnešní Si-an). Liou Pang posílil svou vládu převzetím některých institucí zavedených císařem Čchin Š'-chuang-ti. Úřednický systém, budovaný císaři dynastií Čchin a Chan byl oporou státu v mnoha směrech. Úředníci po celé zemi pravidelně informovali centrální orgány o místním dění. Regionální inspektoři cestovali po svěřeném území v rámci státu a každoročně podávali hlášení o práci místní administrativy císařskému sekretariátu v hlavním městě Čchang-anu.

<< Čchin | Chan >>

Yin.cz © 2007 Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů