V čínské mytologii existuje šest verzí, které popisují stvoření světa.

Stvoření světa v čínské mytologii

V čínské mytologii existuje šest verzí popisujících stvoření světa. V první vystupuje bohyně Nu Kua, která pomocí svých sedmdesáti proměn dala tvar všemu. Jiné dvě verze líčí stvoření světa vzájemným působením sil jin/jang. Ve čtvrté verzi se popisuje příběh o bohu Čuan Su, který poroučí svým dvěma vnukům Čchungovi a Liovi, aby navždy nesli nebesa a stlačovali zemi, čímž je od sebe oddělují. Další verzi nalezneme v knize Čuang, kterou sepsal ve 4. století př. n. l. filosof Čuang Ce. Vystupuje zde bůh Chun-tun, který dá svou smrtí vzniknout vesmíru. Poslední mýtus vypráví o obrovi Pchan Kuovi, polobohovi s lidskou podobou. Pchan Ku umírá a různé části jeho těla se přeměňují na různé věci na zemi: z dechu se stane vítr, z končetin hory, z hmyzu na jeho těle se staly lidé, aj. Jiná varianta příběhu spojuje mýtus o Pchan Kuovi a působení sil jin/jang.

Čínská mytologie
Císař Šang-ti byl mytologický vládce.
Význam čísla deset tisíc.

Yin.cz © 2007 Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů