Qilin

Abecední navigace | Čína obrázky | Čínská mytologie | Qilin

Qilin
Qilin mytologický tvor s tělem jelena pokrytým šupinami, buvolím ocasem a několikaprstými kopyty. Má hlavu s dračí tlamou, hřívou a jedním, dvěma nebo třemi rohy. Qilin je i přes svůj poněkud divoký vzhled citlivý a jemný tvor, neubližující životu a zuřivý jen vůči zlu.

Šen-nung | Čchang E | Liška | Si-wang-mu

Yin.cz