Blog na téma Čína

Qingming - Čching ming

Čínské svátky.

Svátek Qingming - Čching ming

Svátek Qingming (Čching ming) je svátek duší předků. V křesťanském kalendáři připadá na 4. 5. nebo 6. dubna. Jde o jediný čínský svátek, jehož datum je stanoveno podle slunečního kalendáře. Někdy je tento svátek také nazýván Chan ś ťie - svátek studeného jídla, mnoho číňanů v tento den jí pouze studené pokrmy.

V den tohoto svádku obětuje otec rodiny v síni předků sudý počet druhů jídel (sudý počet je jinové podstaty a proto je vhodný pro svět duchů). Tohoto dne jsou také očištěny hroby předků a poté se jim předají oběti.

V mnoha oblastech Číny je den svátku Qingming dnem, kdy se nesmí čerpat voda ze studní, protože v tento den se do nich přicházejí napít duchové žen zemřelých při porodu.

Yin.cz © 2007