Blog na téma Čína

Matriarchální společnost u jezera Lu-ku-chu

Žena národa Mo-suo U jezera Lu-ku-chu (Lugu hu) na jihozápadě Číny v provincii Jün-nan žijí Mosuové (Mo-suo, Mosuo), národ, u kterého jsou mužské a ženské role opačné, než jak bývá v Evropě a ve většině světa běžné. Rodové klany zde řídí ženy, které se starají o všechny důležité záležitosti a také si podle tradice zvané tisese samy vybírají své partnery. Manželské svazky tu neexistují, pokud v sobě dva lidé najdou zalíbení, začne muž ženu v noci navštěvovat. Hlavou domácnosti a celého klanu je vždy žena, muži zůstávají po celý život bydlet u své matky. Vztahy mezi ženami a muži nejsou vázány majetkem, jen láskou. Tradiční svět národa Mo-suo je v poslední době stále více narušován zvědavými pohledy zvenčí - turisté přicházejí až sem, aby na vlastní oči viděli místo, kde je matriarchát stále živý.

Ženy národa Mo-suo
Ženy národa Mo-suo v tradičních krojích.

Yin.cz © 2007