Blog na téma Čína

Přepis čínských znaků do češtiny

Pro přepis znaků čínského písma do češtiny se používají dva nejrozšířenější systémy. Prvním je transkripce vycházející z charakteru českého jazyka, vypracovaná v padesátých letech. Druhou možností je pchin-jin (pinyin) - transkripční systém vytvořený v padesátých letech v Číně.

Každý z obou systémů má své přednosti i slabiny.
Jako největší výhodu českého přepisu bych viděl skutečnost, že tato transkripce odpovídá skutečné výslovnosti.
Výhodou transkripce pinyin je její celosvětová rozšířenost, používá se v Číně, upravená verze tohoto přepisu se v poslední době začala používat v Čínské republice na Taiwanu, anglicky mluvících zemích a dalších zemích světa.

Na tomto webu používám českou transkripci s uvedením tvaru v pinyinu v závorce. Pokud se jedná o název, jehož tvar je běžně používán ve zkomolené podobě (Kanton, Čenkajšek, Peking apod.) používám zde z důvodu přehlednosti tento tvar.

Yin.cz © 2007