Blog na téma Čína

Hunové - Siung-nu

Kočovní Hunové, které Číňané označují jako kmeny Siung-nu, se objevují v době Válčících států, ve čtvrtém století před začátkem evropského letopočtu, ve stepích sousedících na severu s Čínou a začínají pořádat loupeživé nájezdy na čínské území. Čínské státy sousedící se stepí proto začaly budovat na ochranu před Huny obranné zdi. Po sjednocení dynastií Čchin nechal císař Čchin Š'-chuang-ti propojit a zesílit stávající pásy opevnění a díky síle čchinské armády získala Čína nad Huny převahu.

Po pádu dynastie Čchin využili Hunové chaosu a znovu obnovili útoky proti severní hranici a pro novou dynastii Chan se situace na severní hranici začala vyvíjet nepříznivě. Po řadě nevydařených vojenských akcí přistoupili k politice vykupování míru s Huny pomocí "darů" náčelníkům hunských kmenů. Nepříznivou situaci dokázal zvrátit císař Válečnický císař Wu-ti, jehož vojska uštědřila Hunům řadu porážek. I za jeho následníků byli Hunové v centru pozornosti čínské zahraniční politiky, která vycházela z momentálního poměru sil. V době, kdy měli Chanové nad Huny převahu, chovali koně na severních pastvinách a posilovali své vlastní jezdecké oddíly, doplňované o vojáky pocházející ze spřátelených kmenů. Snažili se podporovat spory mezi Huny a dalšími kmeny. Další variantou, nákladnou a riskantní bylo vojenské tažení proti Hunům do stepi. Nejobvyklejší strategií bylo uplácení Hunů pomocí darů. Moc Hunů postupně upadala a v době Ťin byli již dominantní silou v severní stepi Sien-pejové.

Historie Číny | Kočovníci

Yin.cz © 2007