Blog na téma Čína

Šen-nung

Šen-nung (Shennong 2839 až 2698 př. n. l.) je spolu s Fu-sim a Chuang-tim jedním ze Tří vznešených, legendárních prvních vládců Číny. Je patronem lékařství, zdraví, zemědělství a lesnictví. V Knize proměn je "Božský zemědělec" Šen-nung uveden jako Vynálezce pluhu: "Rozštěpil kus dřeva jako radlici a ohnul kus dřeva jako hřídel pluhu a naučil lidi tohoto světa otevírat půdu pluhem." Aby usnadnil obyvatelům Číny život, naučil je také, jak pěstovat zemědělské plodiny a seznámil je s léčivými vlastnostmi rostlin. Přestože je nazýván "Božský zemědělec", může někdy prostřednictvím horkých větrů přinášet i zkázu.

Šen-nung měl průhledné břicho, ve kterém mohl pozorovat vliv jídla a pití na svůj organismus. Když však jednou na sobě zkoumal účinky jakési neobvyklé trávy, zčernal a zemřel.

Šen-nung
Šen-nung patron lékařství a zemědělství je oděn do zelených listů, což symbolizuje jeho úzké sepětí s přírodou.

Yin.cz © 2007