Blog na téma Čína

Tři říše a Západní Ťin

V roce 184 vypuklo povstání tajné taoistické sekty Tchaj-pching-tao. Povstalci, známí jako žluté šátky, byli poraženi, nikoli však císařskými vojsky, ale oddíly mocných rodů. Poté si tři nejmocnější generálové rozdělili Čínu. Na severu přešla veškerá moc do rukou "ochránce dynastie" Cchao Cchaa, který založil stát Wej, jehož hlavním městem se stal Luo-jang. Po jeho smrti poslední císař dynastie Chan předal trůn Cchao Cchaovu synovi Cchao Pejovi. Na jihozápadě založil generál Liou Pej stát Šu s centrem v dnešním S'-čchuanu a na jihovýchodě generál Sun Čchüan založil stát Wu s hlavním městem Ťien-jie (dnešní Nanking).

Doba Tří říší (220-280) byla obdobím bojů a diplomatických intrik mezi státy Wej, Šu a Wu. V roce 263 stát Wej porazil Šu. Ve státě Wej v roce 265 generál S'-ma Jen přinutil vládce z rodu Wej abdikovat a založil vlastní dynastii Západní Ťin (265-316). Stát Wu se udržel až do roku 280, kdy podlehl ťinským vojskům. Následovalo krátké období míru a prosperity avšak po smrti S'-ma Jena se stát rozpadl v důsledku boje mezi ťinskými princi.

<< Chan | Východní Ťin >>

Yin.cz © 2007