Blog na téma Čína

Nebeští koně - José Fréches

Ukázka z románu Nebeští koně patřící do trilogie Nefritový disk autora José Fréches.

Když se vrátila domů, Lubuwei pil svou ranní polévku.
Proč jsi přede mnou tak dlouho skrýval, že máš tu věc? Myslela jsem, že mezi námi není žádné tajemství! Křičela dotčeně na svého milovaného muže.
Měla oči plné slz. Nemohla snést, že by před ní mohl něco takového skrývat.
Lubuwei neváhal ani okamžik, pochopil, že jde o černý hvězdný kotouč. Dlouho svou ženu mlčky objímal, aby ji ukonejšil. Potom ji vzal za ruku a zavedl ji do svého pokoje.
Že Zhaoji objevila existenci jeho disku, jej naprosto zaskočilo. Nezbývalo mu nic jiného, než aby jí předmět, který ji dostal do takového stavu, ukázal. Otevřel skříň a vytáhl kotouč z jeho hedvábného pouzdra. Zakrýval mu celou dlaň.

Sáhni si, jak se zdá být teplý, šeptal Zhaoji a položil mladé ženě veliký nefritový kotouč do ruky.

Je jemný jako kůže na břiše jehněte, řekla Zhaoji a utírala si slzy.
Potom si přiložila černý hvězdný disk k tváři.

A teď se podívej na jeho povrch a řekni mi, co tam vidíš, vyzval ji Lubuwei.
Dívala se. Maličké slídovité hvězdičky vytvářely podivná souhvězdí, která jako by z černého nefritového disku vystupovala.

Vypadá to jako hvězdná obloha! řekla mu s nadšením malé dívenky.

Je to víc než to. Je tam Honák a Tkadlena... Podívej se, jak se nám podobají! Řekl Lubuwei a dotkl se části disku, kde se objevovala kresba těchto dvou milostných hvězd, jež se setkávaly jen jednou do roka díky mostu přes Mléčnou dráhu.
Položila prst na povrch kotouče a zavřela oči. Cítila teplo, o kterém se zmiňoval Lubuwei. Prosebně na něj pohlédla. Chtěla znát všechna tajemství tohoto nefritového disku.
A on se rozhodl, že nastal čas, aby jí všechno řekl.
Vyprávěl jí o okolnostech, za kterých objevil černý hvězdný disk na handanském tržišti, pak o své návštěvě u medijní kněžky Hlubokého údolí a konečně o slovech té věštkyně, hovořících o Prvotním chaosu Hongmeng, oznamovateli příchodu nového Žlutého císaře. Vysvětlil jí, jak hluboce změnilo vlastnictví černého disku celý jeho dosavadní klidný život bohatého obchodníka v Handanu.

Ale ta žena opravdu řekla, že budeš mít něco společného s příchodem toho nového císaře?
Zhaoji byla rozpolcena mezi údivem a nevěřícností.

Ještě teď mi zní v uších její slova, jako by to bylo včera! Slyším je každý den, stále stejně, když myslím na ten disk.

- Ale co to vlastně znamená?

Neumím z toho disku ještě číst budoucnost, ale jsem si jist, že ta kněžka hovořila naprosto vážně. Ujistila mě, že na příchodu nového císaře budu mít podíl. Můžeš si být jistá, že jsem tím byl překvapen jako dnes ty!
Zhaoji zmlkla.
Wudong se tedy tak úplně nemýlil, když Lubuweie podezíral, že pracuje na obnově císařství. Ale ta myšlenka jí rozhodně nebyla proti mysli, ještě nevěděla proč, ale docela se nad ní zasnila.
Tiskla si ten nefritový kotouč k hrudi, jako by to bylo její dítě.

Yin.cz © 2007