Blog na téma Čína

Císař Jü

Císař Jü, legendární zakladatel první Čínské dynastie Sia, je v čínské mytologii hrdina, který zachránil Čínu před zánikem při potopě. Jü třináct let dřel, aby rozběsněné vodní živly uvedl zpět do rovnováhy. Prosekával tunely v horách, vytvářel nová koryta řek a reguloval tok vody směrem, který vytyčil drak, který mu v jeho díle pomáhal. Nakonec mu ruce a nohy zmozolnatěly a vyčerpáním již téměř nemohl chodit. Přesto však pracoval dál a vybudoval odvodňovací sytém, který záplavovou vodu odváděl do moře. Díky odvodňovacímu systému, který navzájem propojil celé území Číny, bylo možno půdu opět využívat k pěstování plodin. Vládnoucí císař byl Jüovi tak vděčný, že ho učinil svým nástupcem. Jü se stal prvním císařem dynastie Sia a vládl v letech 2205 až 2197 př. n. l. Každý další císař je považován za vtělení císaře Jü.

Legenda líčí, jak se Jü proměňoval v medvěda, aby mohl provádět těžkou práci. Každý den v době oběda zabubnoval na bubínak a manželka mu přinesla jídlo. Jednou, když Jü rozbíjel skály, spletla si jeho žena tento zvuk se zabubnováním. Vyběhla s jídlem ven, ale když spatřila medvěda, lekla se a utekla. Jü za ní běžel, ale těhotná manželka upadla na zem vyčerpáním a změnila se v kámen. Kámen rostl, a když nastala doba očekávaného porodu, Jü kámen rozštípl. Tak se narodil jeho syn Čchi.

Yin.cz © 2007