Blog na téma Čína

Doba dynastie Sia

Legendárním zakladatelem dynastie Sia (2205-1766 př. n. l.) byl císař . Dobu dynastie Sia ztotožňuje čínská historiografie s lungšanskou kulturou. Době vlády dynastie Sia předchází legendární období Tří Vznešených a pěti Císařů. V této době byly položeny základy čínského státu. došlo k rozvoji státní správy a hospodářství. Císař Jü nechal regulovat toky hlavních čínských řek. V době Sia pravděpodobně došlo k vytvoření prvního lunárního kalendáře, jehož užívání se v Číně rozšířilo, dodnes se mu říká sia-li, siaský (lunární) kalendář. Na konci dynastie Sia došlo k povstání, v jehož čele stáli Šangové.

<< Nejstarší období čínských dějin | doba dynastie Šang >>

Yin.cz © 2007