Blog na téma Čína

Jižní a severní dynastie

V tomto období roztříštěnosti vládlo podél řeky Jang-c´ a dále na jihu postupně šest dynastií, zatímco na severu se vystřídalo šestnáct království.

Nejobávanějšími nájezdníky na severu již v této době nebyli turkičtí Hunové (Siung-nu), jejichž kmenový svaz se rozpadl, ale protomongolské kmeny Sien-pej. Sien-pejové zakládali státy na území dnešních provincií Kan-su, Che-pej a Šan-tung. V těchto státech nedocházelo k barbarizaci čínské kultury, naopak, méně civilizovaní nájezdníci postupně přejímali čínskou kulturu, uzavírali smíšené sňatky a zakládali panovnické dvory v čínském stylu. Nejvýznamnějšími z nich byli Tobové, kteří založili dynastii Severní Wej (386-535). V této době se v Číně začal šířit buddhismus.

<< Východní Ťin | Suej >>

Yin.cz © 2007