Blog na téma Čína

Dynastie Ming

Ming ( 1368-1644) byla poslední velká domácí čínská dynastie.

V roce 1368 vyhání císař Chung-wu Mongoly a zakládá dynastii Ming, která byla jednou z nejstabilnějších a nejdéle vládnoucích dynastií čínské historie. Znovu byla obnovena moc a mezinárodní prestiž Číny, vládci Koreje, Nam Vietu, Barmy, Siamu, Mongolska a států střední Asie pravidelně uznávali autoritu mingských císařů a tributy byly v určitých dobách posílány i z Japonska, Jávy a Sumatry, Cejlonu, jižní Indie, východoafrického pobřeží a oblasti Perského zálivu. Velký rozmach prožívala v době Ming i námořní plavba, byla vybudována mocná flotila, která podnikala dálkové plavby (např. výpravy admirála Čeng Che).

Po celá první dvě století mingské vlády se Čína těšila prosperitě, klidu a stabilitě, avšak státní administrativa začala trpět rostoucím vlivem eunuchů. Císaři tohoto období však byli schopnými konfuciánskými vládci.

Dlouhé období klidu skončilo za vlády císaře Ťia-Ťinga. Orjati pod vedením tümenského knížete Altan chana se stali od roku 1542 stálou hrozbou na severní hranici a japonští piráti začali ve stejné době podnikat nájezdy na čínské pobřeží.

Když roku 1592 vpadla japonská vojska pod vedením Tojotomi Hidejošiho do Koreje, disponovala mingská Čína stále ještě dostatkem sil, aby mohle efektivně podpořit svého korejského spojence, válka se však protahovala a odčerpávala velké množství zdrojů, čímž urychlila úpadek mingské Číny.

Mezitím se na severu objevila nová hrozba. Mandžuové, sjednoceni Nurhačim, podnikali pravidelné nájezdy do středního Mandžuska a řada vítězství mezi lety 1619-1621 jim umožnila kontrolu nad severovýchodní částí mingské říše. Mandžuský nápor se podařilo zastavit až u pevnosti v Šan-chaj-kuanu na východním konci Velké zdi.

V roce 1628 vzniklo na severu Číny rolnické povstání vedené Li C´-čchengem. Jeho oddíly dobyly Luo-jang a Si-an, kde byl prohlášen císařem a zahájil tažení na Peking, který roku 1644 dobyl. Číňané, kteří neměli dostatek sil k potlačení povstání, požádali o pomoc Mandžuská vojska, která byla vpuštěna do Číny. Mandžuové využili situace a vyhlásili novou dynastii Čching, která zpočátku ovládala pouze malou část severní Číny, avšak postupně byly poraženy rolnické oddíly a pod čchingskou nadvládu se dostala celá Čína.

<< Jüan | Čching >>

Yin.cz © 2007