Blog na téma Čína

Dynastie Čching

Dynastie Čching (1644-1911)

Do roku 1683 se Čchingům podařilo ovládnout celé území Číny poté, co zlikvidovali poslední centrum mingského odporu na Tchaj-wanu. Nyní se čchingští císaři zaměřili na upevnění kontroly nad hranicemi a během vojenských tažení byla vytvořena územně nejrozsáhlejší čínská říše v dějinách. Do konce 18. století čchingské armády zničily ojratskou říši v Džungarsku a začlenily do čchingské říše oblast kolem jezera Kukunor ve střední Asii. V tibetské Lhase byla umístěna čchingská posádka. Země po obou stranách pohoří Tchien-šan až po jezero Balchaš byly připojeny k čchingskému státu pod názvem Sin-Ťiang (nové území). Korejský vládce posílal pravidelně do Pekingu vyslance s tributem.

Mandžuská armáda byla již z předešlé doby rozdělena do osmi vojenských uskupení tzv. korouhví. Později byly vytvořeny také korouhve mongolské a čínské.

Čchingští císaři postupně přejímali čínskou kulturu, učili se čínsky, používali konfuciánské uspořádání správy země, obnovili systém konfuciánské vzdělanosti a císařských zkoušek. Zatímco v rané fázi čchingské éry zastávali důležitá místa ve státní správě pouze Mandžuové, v 18. století využívali Čchingové při správě státu také úředníků z řad čínských učenců.

Vrcholem moci čchingské dynastie byla vláda císaře Čchien-lunga (1735-1796), avšak v této době byla čchingská Čína předstižena na pozici nejvyspělejší země světa Evropou. kde probíhal bouřlivý vývoj a započala průmyslová revoluce. Postupná změna poměru sil se promítla i do vztahů s evropskými státy, kdy byla Čína po porážkách v opiových válkách donucena k ústupkům vůči Velké Británii i dalším evropským zemím.

Krize, kterou procházel čchingský stát v devatenáctém století byla provázena řadou lidových povstání, z nichž nejvýznamnější bylo povstání Tchaj-pching (1850-1864), během kterého povstalci v době svých největších úspěchů kontrolovali většinu celé jižní Číny. Povstání však byla neúspěšná a odebrat Čchingům Nebeský mandát se podařilo až v roce 1911, kdy vznikla Čínská republika

<< Ming | Čching >>

Yin.cz © 2007