Blog na téma Čína

Pět dynastií a deset království

Pět dynastií a deset království (907-979)

V posledním půlstoletí vlády dynastie Tchang se centrální vláda v podstatě rozpadla a po jejím pádu se z trosek tchangské Číny vynořily menší regionální státy. Zatímco v severní Číně vládlo postupně pět dynastií, na jihu existovalo deset království.

Pět dynastií na severu

Toto období rozdrobenosti bylo méně chaotické, než jiná období rozdělení Číny. Žádný z pěti režimů, které ovládaly sever země, nikdy neopustil myšlenku sjednocení říše a každý se snažil, se vzrůstajícím úspěchem, posílit moc ústřední vlády.

V tomto období se v rychlém sledu vystřídaly dynastie Pozdní Liang, Pozdní Tchang, Pozdní Ťin, Pozdní Chan a Pozdní Čou, která byla vystřídána dynastií Sung, které se podařilo sjednotit Čínu.

Deset království na jihu

Na jihu se v tomto období objevilo deset států - Rané Šu, Wu, Wu-Jüe, Čchu, Min, Jižní Chan, Nan-ťing, Pozdní Šu, Jižní Tchang a Severní Chan. Žádný z těchto států nebyl dostatečně silný, aby se pokusil o sjednocení Číny.

<< Tchang | Sung >>

Yin.cz © 2007