Blog na téma Čína

Dynastie Tchang

Po smrti posledního suejského císaře se novým císařem, zakladatelem dynastie Tchang, v roce 618 prohlásil Li Jüan, jeden ze suejských generálů, zapojených do rolnických povstání. Po několika letech ho v roce 627 vystřídal druhý císař dynastie Tchang Tchaj-cung, jeden z nejúspěšnějších císařů všech dob, za jehož vlády započalo v tchangské Číně období prosperity a rozmachu. Provedl řadu důležitých reforem ve státní správě, zemědělství, vojenské oblasti i obchodě. Za jeho vlády došlo k významnému územnímu rozmachu, na jihu byl k říši připojen severní Vietnam, na západě rozsáhlé oblasti ve Střední Asii a po dlouhých bojích i Korea. Tchangská metropole Čchang-an (dnešní Si-an) se stala největším městem tehdejšího světa.

V době Tchang se rozvíjela také kultura a umění. Tchangská poezie se stala vzorem čínského básnictví příštích staletí.

Na sklonku života císaře Tchaj-cunga získávala stále větší moc jedna z jeho konkubín, která po jeho smrti roku 647 vládla jako císařovna Wu Ce-tchien do roku 705.

Za vlády čtvrtého císaře Süan-cunga dosáhla tchangská říše největšího rozmachu, zároveň se však začaly hromadit závažné problémy. Neúměrná územní expanze nadměrně vyčerpávala státní pokladnu. Ministerstva se začala stávat těžkopádnými institucemi s přebujelou byrokracií, dvořané a generálové se stále více zapojovali do frakčních sporů. Jednou z nich byla i rodina Jang, z níž pocházela císařova favoritka Jang Kuej-fej. Nespokojenost s omezeními vyvolala v roce 755 vzpouru generála turkického původu An Lu-šana, který se zmocnil obou hlavních měst. S pomocí ujgurských oddílů byla nakonec An Lu-šanova vzpoura potlačena. Boje proti vojenským místodržitelům se však protáhly na dlouhou dobu. Tchangové ztratili kontrolu nad vzdálenějšími oblastmi říše a část moci museli postoupit armádě. Prosazování centrální vlády se stalo obtížným a spory mezi různými skupinami hodnostářů a eunuchů se stále vyostřovaly. Rolnická povstání trvající několik desetiletí vedly k poklesu počtu obyvatelstva a posléze k pádu oslabené dynastie, představované třináctiletým císařem Aj-cungem roku 907.

<< Suej | pět dynastií a deset království >>

Yin.cz © 2007