Blog na téma Čína

Nefritový císař Jü-chuang

Nefritový císař Nefritový císař Jü-chuang (Yuhuang) je v čínské mytologii nejvyšším vládcem nebes. Určuje běh událostí na nebesích i na zemi a vede tým velkého počtu nebeských úředníků, kteří zabezpečují vykonání jeho příkazů. V pravomoci Nefritového císaře je také udělování a odebírání Nebeského mandátu pozemským vládcům.

Nebeská správa je obrazem správy pozemské.

Královna Matka západu Si-wang-mu, která je někdy ztotožňována s Wang Mu Niangniang, se prý stala manželkou Nefritového císaře. Nefritový císař má početné příbuzenstvo a nebeského psa, který pomáhá chránit nebeskou domácnost před zlými duchy.

Nefritový císař
Nefritový císař

Yin.cz © 2007