Blog na téma Čína

Velká čínská zeď

Velká čínská zeď, víc než na kameni kámen.

Hranici svou sílu dala,
steny své strážce uspávala,
dnes tak osiřelá, tak opuštěná.
Píseň o velké zdi

Velká čínská zeď, nejdelší uměle vytvořená obranná stavba v Číně, je považovaná za jeden ze sedmi divů světa. Svou velkolepostí uchvátí každého, kdo ji navštíví. Zeď deseti tisíc li, jak ji Číňané nazývají, je dlouhá 6400 km a táhne se od průsmyku Ťia-jü-kuan v provincii Kan-su až po průsmyk Šan-chaj-kuan na pobřeží Pochajského zálivu (Bo Hai). Již po několik tisíciletí chrání tato monumentální stavba severní hranici Číny. Mnoho vojáků v minulosti pod ní položilo život, když bránili svoji vlast proti nájezdům útočníků ze severu, a ještě dnes mohou někteří návštěvníci v poryvech větru zaslechnout ozvuky těchto historických střetů.

Císaři dynastie Ming po celou dobu své vlády vytrvale pracovali na propojení a rozšíření zdí stavěných již od dob Čchin podél severní hranice říše. Skvělá řemeslná práce, velkolepost celého projektu i dokonalost provedení nemají v historii obdoby. V současnosti patří k nejvyhlášenějším turistickým atrakcím sekce Pa-ta-ling a Mu-tchien-jü, i když neméně skvělá je například i nově rekonstruovaná pasáž Ťin-šan-ling a mnohé další.

Sekce Chuang-chua-čcheng rekonstrukcí teprve prochází, a návštěvníkům zatím není přístupná. Zeď se zde klikatí po horských hřebenech a v její blízkosti padá ze strmých údolních svahů průzračná říčka. Zeď jako by rozdělovala nebeský svět krášlený bílými mraky a hluboká údolí porostlá mechem, pokroucemými keři a žlutými květy. Taková je typická krajina někdejšího severního pohraničí. Kdo se chce dostat až k nevyššímu bodu této části zdi, která je zde postavena z kvádrů více než metr dlouhých a přes půl metru širokých, musí vystoupat po rozbořených, travou zarostlých schodech. Jeho cílem bude strážní věž s pěti střílnami na každé straně ochozu, odkud se otevírá skvělý výhled na panorama donekonečna se táhnoucích horských hřbetů. Zeď kopíruje klesání a stoupání horského srázu a odtud se jeví jako velké obrácené písmeno V.

Podél Velké čínské zdi v oblasti Chuang-chua-čchengu jsou rozmístěny kamenné stély s nápisy oslavujícími skutky místního úředníka jménem Tchan Lun, jenž vedl práce na čínské zdi za dynastie Ming. V kameni jsou vytesána jména mnoha vyhlášených řemeslníků a umělců.


Další články:
Historie Číny - články o historii Číny.
Kočovníci - stepní kmeny ze severu, na obranu před nimiž byla Velká čínská zeď postavena.
Čínská mytologie
Další články


Yin.cz © 2007