Blog na téma Čína

Čínská mytologie

Čínská mytologie je navzájem provázaný soubor čínských bájí, pověstí a kulturní historie, předávaných ústní nebo písemnou tradicí. Zahrnuje mýty o vzniku světa, založení čínské kultury a čínského státu, popisuje přírodní katastrofy a skutky bohů a hrdinů. Podobně jako u jiných mytologií i zde lidé v minulosti věřili, že alespoň část těchto příběhů byl skutečný zápis jejich historie. Některá témata mají i více převyprávěných verzí.

Příběhy a postavy čínské mytologie.

Čínská mytologie

Čchang E - manželka Nebeského lučištníka a její dobrodružství na Měsíci.

Čchi-lin - mytologická bytost, jedno ze čtyř "zázračných zvířat".

Císař Jü - legendární zakladatel dynastie Sia, který zachránil Čínu před zatopením .

Fu-si - první ze Tří vznešených.

Kalendář - čínský lunární kalendář.

- císař Jü, zachránce Číny a legendární první císař dynastie Sia.

Liška v čínské mytologii. V padesáti letech se umí proměňovat v ženu, ve sto v mladou dívku.

Long Feng - drak a fénix - symbol císaře a císařovny.

Nebeská tkadlena a Pasáček buvolů - příběh z čínské mytologie o věrné lásce Nebeské tkadleny a Pasáčka buvolů.

Nefritový císař Jü-chuang vládce nebes.

Pchan-ku - v čínské mytologii první bytost obývající tento svět.

Pchu-taj Pudai, mnich známý též jako Smějící se buddha.

Šang-ti - mytologický předek dynastie Šang.

Si-wang-mu - Královna matka západu.

Čínská legenda o stvoření světa.

Šen-nung - jeden ze tří Vznešených, prvních čínských vládců, patron lékařství, zdraví, zemědělství a lesnictví.

Tři Vznešní a pět Císařů - mytologičtí první vládci Číny.

Vládce Mu na návštěvě u Matky západu - příběh vládce Mu, který navštívil Matku západu.

Stvoření světa v čínské mytologii ve které existuje šest verzí popisujících stvoření světa.

Stvoření lidí v čínské mytologii pomocí pomocí hrnčířského kruhu.

Čínská mytologie 2 3

Yin.cz © 2007