Blog na téma Čína

Vládce Mu na návštěvě u Matky západu

Si Wang-mu, Matka západu, střežila elixír nesmrtelnosti a byla vládkyní země mrtvých, rozkládající se na západě. Podle nejstarších představ se podobala člověku, měla však ocas pardála a drápy tygra. Ráda divoce hvízdala a v rozcuchaných vlasech měla vetknutý hřeben šen. Žila v jeskyni, kam jí přinášeli jídlo modří ptáci. Byla tím, kdo na lidstvo sesílá nemoci a smrt.

Později však se její podoba změnila a žila v představách lidí jako okouzlující krasavice se zálibou v hudbě a zpěvu.

A právě na návštěvu k Matce západu se vypravil vládce Mu, pátý panovník dynastie Západních Čou, na své cestě do oblastí daleko na západě, o nichž se v tehdejší Číně vyprávěly fantastické příběhy.

Vládce Mu se prý dostal až k Perlovému jezeru, v jehož průzračných vodách se třpytily perly, leskl se jadeit a hemžilo se rybami. Panovník strávil u jezera nějaký čas rybařením. Nemohl se však příliš dlouho zdržet, protože cílem jeho cesty byly hory Kchun-lun.

Po delším putování tam skutečně dorazil a navštívil Matku západu v jejím paláci na břehu Jao-čch´- Jaspisového jezera. Přinesl jí darem nejvybranější jadeit a tři sta štůčků hedvábí. Si Wang-mu pro něj uspořádala hostinu na břehu jezera. Podávaly se na ní nejvzácnější pochoutky a ovoce ve světě lidí neznámé, jako například lotos, jenž kvetl v zimě a měl semeníky se stovkami semen, obrovité černé datle ze stromů, které plodily vždy jednou za sto let a broskve nesmrtelnosti, jež zrály jednou za deset tisíc let. Podávalo se i lahodné víno a zpívaly písně. Tato atmosféra inspirovala hostitelku a hosta k tomu, aby každý z nich složil báseň. Matka západu ve své básni přála vládci Mu dlouhý život a vyslovila naději, že ji opětovně navštíví. A on jí to ve svých verších slíbil.

Ačkoli žil plných sto let, zpráva o tom, že by svůj slib splnil a do paláce Matky západu se vrátil, se nedochovala. Zato víme, že panovník po svém návratu musel vyslechnout stesky dvořanů, že jeho nepřítomnost byla příliš dlouhá a státní pokladna proto zela prázdnotou. To vládce přimělo, aby se dalších cest zřekl.

Zato Si Wang-mu jakožto vtělení ženských půvabů prý navštívila o několik století později chanského císaře Wu-ti. Přijela za ním v purpurovém kočáře, jehož vozatajkami byly nebeské víly a přinesla mu darem broskve nesmrtelnosti.

Mytologie

Yin.cz © 2007