Člověk pekingský podle nejnovějších vědeckých poznatků zestárl.

Člověk pekingský zestárl

Vědci začali používat systém, který dokáže určit stáří různých nálezů a fosílií s mnohem větší přesností než doposud užívané metody. Použitím této nové metody došli například k poznatku, že člověk pekingský může být asi o 200 tisíc let starší než se doposud domnívali doposud.

Ve 20. letech minulého století byly při vykopávkách ve vápencových jeskyních Čou-kchou-tienu blízko Pekingu objeveny kosti asi 50 lidských bytostí. Lidé byli vysocí 145 až 180 centimetrů, pohybovali se vzpřímeně na dvou končetinách a jejich mozek byl asi o třetinu menší než mozek dnešního člověka. Vedle lidských ostatků bylo na nalezišti objeveno asi 17 tisíc kamenných nástrojů. Kosti i nástroje patřily potomkům lidí druhu Homo erectus, kteří jako první v historii lidského rodu opustili Afriku a doputovali do Asie.

Až dosud se antropologové domnívali, že takzvaný člověk pekingský, jinak Homo erectus pekinensis, známý také pod jménem Sinanthropus pekinensis, žil v Číně asi před 230 až 500 tisíci lety. Podle článku na stránkách Nature je ale ve skutečnosti mnohem starší. Tým výzkumníků z Číny a Spojených států provedl nové datování, podle kterého nálezy pocházejí z doby před více než 700 tisíci lety. Při datování vědátoři použili zmíněnou novou a snad přesnější metodu, která zjišťuje stáří nálezu podle radioaktivního rozpadu izotopů hliníku a beryllia v křemeni. Ten se ve formě malých zrnek našel v sedimentu kolem kosterních nálezů, nebo z něj byly vyrobené kamenné nástroje.

Další články:

Gaiwan slouží pro přípravu všech čaje.

Kustovnice čínská přichází do Evropy.

Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej přece jen spatřily světlo světa.

Čína zahájila celostátní monitorování desertifikace, byly již vyčerpány finanční prostředky ve výši 300 milionů yuanů.

Eunuši obklopovali císaře, jeho manželku, konkubíny i úředníky.

Klášter Šaolin je velmi dobře znám i v Evropě.

Čínské jídelní hůlky jsou jeden z rysů čínské kultury.

Čína plánuje větší rozšíření biopaliv druhé generace, což se stane jedním ze způsobů, jak snížit závislost na dovozu ropy.

Čína zdvojnásobuje pokuty pro znečišťovatele životního použití.

Sun Tzu a jeho dílo Umění války, které bylo napsáno před 2500 lety.


Yin.cz © 2007