Pět elementů působí na lidské tělo stejně, jako na okolní svět.

Pět elementů

Element dřeva

Element dřeva se vztahuje k bytí, růstu stromů, rostlin a lidského těla. Jedná se o pohyb růstu nahoru a dolů, o růst kořenové struktury, výživy sluncem, vzduchem vodou a půdou. Tento element poskytuje organismu sílu a růst. Každá entita má v této oblasti své individuální požadavky. Element dřevo se v přírodě vztahuje k růstu kořenů, trupu a větví stromů a dalších rostlin. Má vztah také k růstu šlach, vaziva a svalů, které drží tělo pohromadě a vzpřímené. Nerovnováha elementu dřeva vede k malé pružnosti nebo špatné "zakořeněnosti" člověka. Artritida a problémy se svaly jsou považovány za problémy dřeva. Element dřeva vytváří naši mentální čistotu a schopnosti se zaměřit, plánovat a dělat rozhodnutí. Silně přetížený element dřeva může způsobit nadměrnou mentální aktivitu – např. u člověka, který všechno a každého organizuje. Takový člověk má patrně potíže s odpočíváním, bývá náchylný k migrénám a bolestem hlavy v oblasti spánků.

Element ohně

Na element ohně se nahlíží jako na poskytovatele energie, který vládne srdci a tenkému střevu. Navíc existují ještě další dva systémy spojené s elementem ohně, a to krevní oběh, který chrání a reguluje tok krve, teplo a vyživování organismu. Dalším systémem je tzv. trojitý ohřívač, jenž udržuje správnou tělesnou teplotu a teplotu v dutinách, jako je dutina respirační, trávicí a vyměšovací. V mnohých západních překladech je trojitý ohřívač popisován jako endokrinní meridián, jelikož každá z těchto tří dutin se také vztahuje k hormonálním žlázám a funkcím odtud se odvíjejícím. Oheň je světlý a teplý a jeho funkcí v těle není jen teplo udržovat, ale také dávat teplo druhým. Oheň odráží touhu po životě, rozněcuje jiskru a vitalitu těla a mysli. Mít v sobě oheň znamená být plný životního nadšení. Oheň získáváme z kvality potravy, ze které se v těle stává energií čchi. Její nadbytek nebo nedostatek citu k ostatním lidským bytostem (dokonce k těm, které jsou nám blízké), špatný krevní oběh, jenž ochlazuje tělo, dále křečové žíly a hemeroidy. Tyto dvě funkce ohně – cirkulace a teplo – jsou důležité pro celkovou harmonii těla. Jak říká kniha Nei-ting: Pokud lidé budou věnovat pozornost pěti chutím a dobře je smíchají, jejich kosti zůstanou rovné, svaly měkké a mladé, dech a krev budou obíhat volně, póry budou mít jemnou strukturu a v důsledku toho dech a kosti budou naplněny esencí života.

Element země

Úrodná a stabilní země, kterou označujeme za „matku“, nám nejenom dává potravu – země je naší oporou, na ní stojíme a na ní spočineme k odpočinku – ne naší kolébkou i rakví. Stojí-li člověk pevně nohama na zemi, je dobře uzemněn, má v zemi dobré kořeny. Otáčení naší planety kolem své osy, střídání dne a noci, se vztahuje ke všem cyklům v přírodě, tedy i k cyklům muže a ženy. Země má vedoucí úlohu mezi všemi elementy, protože je jejich zdrojem. Země zadržuje vodu (potoky, řeky a moře), plodí lesy (rostlinný život), hory, skály, minerály (kovy) a podstatou toho všeho je přeměna na energii čchi (oheň). Meridián žaludku (země proniká do jater a žlučníku (dřevo), do tlustého střeva a plic (kov) a rovněž do ledvin (voda). Protože se náš život a zdraví odvíjejí od výživy a mnohých dalších potřeb – nevyvážený rytmus a disharmonie elementu země ovlivňují všechny další elementy. Země se týká funkce žaludku a sleziny/slinivky, a tudíž důležitého kyselo-zásaditého prostředí a vyváženosti krevního cukru. Ztratíme-li kontrolu nad svým kyselo-zásaditým prostředím v těle, ztrácíme kontrolu i nad krevními cukry a naopak. Element země se nevztahuje pouze na zemi, na které stojíme, ale také na pocit zakořenění v nás samých. Lidé se silným elementem země jsou ve svém středu, integrovaní a mají pocit domova v sobě i v ostatním světě. Jsou doma v každé situaci. Lidé trpící nedostatkem tohoto elementu mohou být zatížení pocitem hledání podpory někde jinde a nikdy si neuvědomí, že tento pocit musejí najít ve svém středu. Přibývající a ubývající měsíc a roční období ovlivňují i energie jin a jang elementu země. Ti, kdož zažívají potíže s neplodností, jako by potvrzovali fakt, že jejich půda není dost plodná. Problémy s početím a rozením se objevují, když element země nebyl dostatečně připraven a řádně vyživen. Stejné je to v přírodě – když je semeno zasazeno do jalové, nekultivované země, nezakoření a nevyroste, a pokud ano, nemusí nést plody. Lidské sémě musí být úrodné a dobře zharmonizované, pakliže struktury DNA mají být nositelem života zdravého a vyrovnaného člověka. Koncepce zdravého životního stylu opravdu zdůrazňuje prevenci špatného zdraví a pokračující život lidstva. Pojem vyváženosti kyselého a zásaditého prostředí v těle je univerzální pro celé lidstvo bez ohledu na rod nebo etnický původ člověka. Když je trávení potravy ukončeno, většina natráveniny obsahuje nadbytek kyselých minerálových elementů, které se musejí neustále vyrovnávat, aby se zachovala jejich vyváženost. Ale protože buňky nejsou samy schopné se zbavit tohoto odpadu, nejdříve se zanášejí pojivové tkáně a posléze orgány nebo celé tělo. Tyto kyseliny neustále „ujídají“ tělesnou tkáň a narušují funkci buněk a orgánů. Viry, mikroby, bakterie a paraziti prospívají v kyselém prostředí. Denní vyvážené výživné porce by měly být kombinací vysokého příjmu zeleniny a ovoce (pokud možno v biokvalitě), obilných bioproduktů, bylinkových čajů a kvalitních porcí proteinů ve formě biomasa a vajec a rovněž mléčných biovýrobků. Průmyslově vyrobené potraviny obsahují vysoké procento chemikálií, jako jsou potravinová aditiva a konzervační činidla a mnoho chemikálií ze zemědělského procesu. Toto vše vytváří kyselé prostředí, které bombarduje naše tkáně a ucpává meridiány. Podobně je to i s mléčnými výrobky. Bioprodukty obsahují mnoho alkalických minerálů, kdežto průmyslově vyrobené obsahují kyselé minerály a chemikálie, které tělo nemůže využít ani eliminovat. Pokud je element země nevyvážený, všechny cykly ztrácejí své vzory – spánek, dech, myšlenkové procesy, tělesnou harmonii a koordinaci. Znaky stresu v elementu země se projevují nervozitou, nestabilitou, nelogičností a nejistotou.

Element kovu

Kov představuje minerály, vitaminy a enzymy z rostlinného světa, a proto ovlivňuje kvalitu našeho potravního řetězce. Element kovu může být dáván dohromady s hmotou, silou a strukturou. Poskytuje hlavní složky v „systémech komunikace“ a poskytuje hmotu ke „stavbě komunikací“; také vede elektřinu. V rámci buněčného systému funkce minerálů, vitaminů a enzymů vytváří a udržuje buněčnou strukturu a komunikaci, která umožňuje energii čchi svobodně plynout. Plíce komunikují s vnější a vnitřní atmosférou a vytvářejí tak klíčový orgán pro existenci člověka. Základní funkcí dechu je výměna kyslíku a kysličníku uhličitého. Schopnost lidského těla přijímat potravu a vzduch, asimilovat, použít vše jako palivo a následně eliminovat odpadní produkty – to vše je aspekt podporující element kovu. Problémy se strukturou a silou těla a mysli jsou příznaky nerovnováhy elementu kovu. Plíce a tlusté střevo jsou dvě oblasti našeho těla, které musejí zůstat čisté, aby fungovaly co nejlépe. Jejich funkce jsou často narušeny, když jsou zaneseny nečistotami z ovzduší měst, kouření a z nadbytku stravy. Jak jsme viděli dříve, současný potravinový řetězec je často narušen přídavnými látkami, konzervačními činidly a nedostává se mu základních minerálních látek a enzymů. Následkem toho jsou naše těla a mysli blokované. Laxativa jsou nyní jedním z nejužívanějších léků a komunikační selhání mezi lidmi v rodině, na pracovišti i mezi politiky se stalo největším dilematem.

Element vody

Studiem elementu vody můžeme dospět k vědomí podobnosti mezi lidským tělem a planetou Zemí. Ve skutečnosti mořská voda je téměř identická s krevní plazmou. Obě tekutiny se skládají z 93–96 % vody a zbytek jsou organické a neorganické sloučeniny, které jsou si složením velmi podobné. Voda je oběhovým systémem Země. Mraky, sníh, jezera, řeky, potoky a oceány jsou vždy součástí koloběhu vody. Voda je podstatnou součástí našeho těla, jejímž prostřednictvím se život děje, probíhají v ní všechny důležité funkce našeho těla – je v lymfě, která pomáhá zpracovávat a eliminovat odpadní látky a umožňuje boj s infekcemi a jinými cizorodými látkami. Voda je v moči, slinách, potu, slzách i pohlavních sekretech. Voda musí být v pohybu, má rytmus a cyklus, který je primárně ovládán pohybem a gravitační přitažlivostí Měsíce. Příliv a odliv moře jsou jako dýchání Země. Stav elementu vody v našem těle může odrážet stav našich emocí. Stejně jako planeta Země, i člověk může mít období sucha povodní, vyschlé rybníky a čilé, plynoucí potoky.

Další články:

Noční autobusy jsou možnost, jak cestovat.

Klášter Šaolin je velmi dobře znám i v Evropě.

Gaiwan slouží pro přípravu všech čaje.

Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej přece jen spatřily světlo světa.

Člověk pekingský zestárl o cca 200 000 let.

Eunuši obklopovali císaře, jeho manželku, konkubíny i úředníky.

Sun Tzu a jeho dílo Umění války, které bylo napsáno v době před 2500 lety.

Kustovnice čínská přichází do Evropy.

Čínské jídelní hůlky jsou jeden z rysů čínské kultury.

Město Ligiang leží v provincii Yunnan.


Yin.cz © 2007